בית בלב

קתדרה בבית – עיצוב סדרת אירועי התרבות של בית אילדן 2017