עיריית תל אביב

תוכנית פעילות ואירועי תרבות

בית פרנקפורט – הדר אפקה

2014-2016