סמינר הקיבוצים

ערב הקרנת סרטי בוגרים –  החוג לתקשורת וקולנוע