עיריית רמת גן

עיצוב פרויקט – פועלים יחד לחסל את היתושים